Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym  lub darmowym profilem zaufanym ePUAP w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

JAK WYSŁAĆ PISMO ELEKTRONICZNE DO OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI POWIATU WROCŁAWSKIEGO

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

 Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ePUAP użytkownicy mogą przesłać korespondencję na skrzynkę Zespołu Szkół korzystając ze wzoru  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (ścieżka dostępu: Strona główna > Katalog spraw >  Sprawy ogólne > „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”): 

Źródło: https://epuap.gov.pl

 

 

W celu zaadresowania pisma do Zespołu należy wpisać w wyszukiwarkę nazwę „Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego”

Skip to content